GRID

część instalacji wideo TakeYourTime wyświetlana na otoczeniu z projektora tu w wersji pliku wideo