2015-info1.jpg
2015-info2.jpg
2015-info1.jpg

Bio


sztuka przestrzeni

the art space

SCROLL DOWN

Bio


sztuka przestrzeni

the art space

 

Daria Rzepiela zajmuje się sztuką przestrzeni, podejmuje interdyscyplinarne działania w obszarze sztuki, designu, animacji i nauki. Studiowała w Ecole Superieured’Arts Graphique et Architecture Interieure ESAG - Academie Julian - Penninghen w Paryżu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego, a także Wydziale Architektury Wnętrz, gdzie w 2009 r. uzyskała stopień doktora w zakresie sztuk projektowych. Ukończyła również podyplomowe studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej IHS Uniwersytetu Jagiellońskiego. Działa jako niezależny twórca. Aktywnie bierze udział w konferencjach naukowych i wystawach, prezentując autorskie rozwiązania artystyczne i interdyscyplinarne.

Daria Rzepiela deals with the art space - takes interdisciplinary activities in the area of art, design, animation and science. She studied at the Ecole Superieure d'Arts Graphique et Architecture Interieure - Academie Julian - Penninghen in Paris and also at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow - Faculty of Painting in the studio of prof. Adam Wsiołkowski and at the Faculty of Interior Design, where in 2009 she obtained PhD degree in visual arts. She also finished postgraduate modern art curator studies at IHS Jagiellonian University. She works as an independent artist. Actively participates in conferences and exhibitions, presenting original artistic solutions and interdisciplinary concepts.

 
2015-info2.jpg

Create to Live


Create to Live